Genel Yoğun Bakım

Dr. Ayhan Karabudak

Pratisyen Hekim

Dr. Ghassan Hawawsha

Pratisyen Hekim

Dr. Ayşe Gül Bilen

Pratisyen Hekim

Dr. Susan Abbasova

Pratisyen Hekim

Dr. Ahad Alizadeh

Pratisyen Hekim

Dr. Hasan Uyan

Pratisyen Hekim