ÖZEL GÜNEY ADANA HASTANESİ

KOMİTE HEYETLERİ VE KURULLAR

Komite Heyet ve Kurullar

Her Alanda Sizleri Yönlendirecek ve Koordinasyonu Sağlayacak Kurul ve Heyetlerimiz

- KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Didem Can KARAAĞAÇ (Eğitim ve Kalite Hemşiresi)

- EĞİTİCİ EKİP

Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Fulya SİVRİ (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)
Gülbin İŞBİLEN (İdari Birim Sorumlusu)
Gülay HAYAT (Enfeksiyon Hemşiresi)
Didem Can KARAAĞAÇ (Kalite Hemşiresi)
İncilay ÖZEL (Hemşire)

- TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Aysema GÜNEŞ (Mali ve İdari İşler Koordinatörü)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Hanifi TOKGÖZ(Teknik Servis Sorumlusu)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Bülent BÜYÜKNİSAN (Güvenlik Amiri)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)
Beşir AVŞAR (Biyomedikal Mühendisi)

- MELZEME VE CİHAZ YÖNETİM EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Hanifi TOKGÖZ(Teknik Servis Sorumlusu)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Ali SONAY (Satın Alma Personeli)
Beşir AVŞAR (Biyomedikal Mühendisi)

- BİNA TURLARI EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Hanifi TOKGÖZ(Teknik Servis Sorumlusu)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)

- ACİL DURUM VE AFET YÖNETİMİ EKİBİ

Dr.Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Aysema GÜNEŞ (Mali ve İdari İşler Koordinatörü)
Uzm.Dr.Gökhan MORGÜL (Dahiliye Uzman Doktoru)
Uzm.Dr.Ruşen OKUYAZ (Tıbbi Biyokimya Uzman Doktoru)
Uzm.Dr. Kenan ÖZCAN (Neonatoloji Uzman Doktoru)
Dr. İbrahim AKAL (Pratisyen Hekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Gülbin İŞBİLEN (İdari Birim Sorumlusu)
Bülent BÜYÜKNİSAN (Güvenlik Amiri)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Seda SOYLU (Kalite Birim Sorumlusu)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)

- KIRMIZI KOD YÖNETİM EKİBİ

Uzm.Dr.Ardanur KARADAL (Başhekim)
Aysema GÜNEŞ (Mali ve İdari İşler Koordinatörü)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)

- ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Dr. Ahmet ÜSTEL (Hastane Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Zehra DOĞAN TOMUL (Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Gökhan Morgül (Dahiliye Uzman Doktoru)
Uzm. Ruşen OKUYAZ (Tıbbi Biyokimya Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Yılmaz KARAOĞLAN (Genel Cerrahi Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Kenan ÖZCAN (Neonatoloji Uzman Doktoru)
Kemal Atagünü BULUT (Eczacı)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Gülay HAYAT (Enfeksiyon Hemşiresi)

- HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Zehra DOĞAN TOMUL (Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doktoru)
Kemal Atagünü BULUT (Eczacı)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Aslan GÜLTEKİN (Bilgi İşlem Sorumlusu)
Esin BİLİR (Laboratuvar Sorumlusu)
Gamze KAPICIOĞLU (Radyoloji Sorumlusu)
İncilay ÖZEL (Hemşire)
Medine DURNA (Kadın Doğum Servis Sorumlusu)

- KAN VE KAN ÜRÜNLERİ TRANSFÜZYON KOMİTESİ

Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Gökhan MORGÜL (Dahiliye Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Ruşen OKUYAZ (Tıbbi Biyokimya Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Yılmaz KARAOĞLAN (Genel Cerrahi Uzman Doktoru)
Didem Can KARAAĞAÇ (Kalite Hemşiresi)
Yasemin DURMAZ (Biyolog)
İncilay ÖZEL (Transfüzyon Hemşiresi)
Eda ÖZŞAHİN (Sekreter)
Büşra KANAT (Laboratuvar Teknikeri)

- İLAÇ YÖNETİMİ EKİBİ

Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Zehra DOĞAN TOMUL (Enfeksiyon Hastalıkları Uzman Doktoru)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Kemal Atagünü BULUT (Eczacı)
İncilay ÖZEL (Hemşire)
Medine DURNA (Kadın Doğum Servis Sorumlusu)

- MAVİ KOD YÖNETİM EKİBİ

Dr.Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr.Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
İncilay ÖZEL (Hemşire)

- PEMBE KOD YÖNETİM EKİBİ

Dr.Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr.Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)

- BİLGİ GÜVENLİĞİNDEN SORUMLU EKİP

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Aslan GÜLTEKİN (Bilgi İşlem Sorumlusu)

- ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ KOMİTESİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Cihan SOLAK (Radyodiagnostik Uzman Doktoru)
Cem ÖZDAĞ (Psikiyatri Uzman Doktoru)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Bülent BÜYÜKNİSAN (Güvenlik Amiri)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)
Gülay HAYAT (Enfeksiyon Hemşiresi)
Gamze KAPICIOĞLU (Radyoloji Sorumlusu)

- RADYASYON GÜVENLİĞİ EKİBİ

Uzm. Dr. Cihan SOLAK (Radyodiagnostik Uzman Doktoru)
Fulya SİVRİ (İş Sağlığı ve İş Güvenliği Uzmanı)
Gamze KAPICIOĞLU (Radyoloji Sorumlusu)

- BEYAZ KOD YÖNETİM EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Uzm.Dr.Ardanur KARADAL (Başhekim)
Bülent BÜYÜKNİSAN (Güvenlik Amiri)

- BEYİN ÖLÜMÜ TESPİT KOMİTESİ

Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Doç. Dr. Nasır SİVRİ (Kardiyoloji Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Mehmet YILDIZ (Nöroloji Uzman Doktoru)
İncilay ÖZEL (Hemşire)

- ÇALIŞAN ve HASTA/HASTA YAKINLARI GÖRÜŞLERİ DEĞERLENDİRME EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Dr.Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Gülbin İŞBİLEN (İdari Birim Sorumlusu)
Hüseyin CÖMERTPAY (İdari Müdür)

- NÜTRİSYON DESTEK EKİBİ

Uzm. Dr.Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Kenan ÖZCAN (Neonatoloji Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Gökhan MORGÜL (Dahiliye Uzman Doktoru)
Kemal Atagünü BULUT (Eczacı)
Meryem Merve UÇAR (Diyetisyen)
Mihrican BUKAN (Nütrisyon Hemşiresi)

- ÖZDEĞERLENDİRME EKİBİ

Kemal ÖZÜLKÜ (Genel Müdür)
Seda SOYLU (Performans ve Kalite Koordinatörlüğü)
Murat ANGAY (Performans ve Kalite Koordinatörlüğü)
Dr.Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm.Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Gülay HAYAT (Enfeksiyon Hemşiresi)
Fesih EREN (Destek Hizmetler Sorumlusu)
Hanifi TOKGÖZ(Teknik Servis Sorumlusu)
Didem Can KARAAĞAÇ (Kalite Hemşiresi)

- KLİNİK KALİTE İYİLEŞTİRME EKİBİ

Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Uzm. Dr. Mehmet YILDIZ (Nöroloji Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Hüseyin YALÇIN (Göz Hatalıkları Uzman Doktoru)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Aslan GÜLTEKİN (Bilgi İşlem Sorumlusu)
Deniz ERCAN (Bilgi İşlem Personeli)
Didem Can KARAAĞAÇ (Kalite Hemşiresi)
Sakine ELİBOL (Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi)
Esin BİLİR (Laboratuvar Sorumlusu)
Medine DURNA (Kadın Doğum Servis Sorumlusu)

- BEBEK DOSTU HASTANE KOMİSYONU

Dr. Ahmet ÜSTEL (Kalite Yönetim Direktörü)
Uzm. Dr. Ardanur KARADAL (Başhekim)
Emine ÖZTÜRK (Başhemşire)
Uzm. Dr. Osman ÇAKAR (Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Seda KARATAŞ (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzman Doktoru)
Uzm. Dr. Kenan ÖZCAN (Neonatoloji Uzman Doktoru)
Meryem Merve UÇAR (Diyetisyen)
İncilay ÖZEL (Hemşire)
Mizgin ALTUNÇ (Bebek Hemşiresi)
Medine YÜCE (Kadın Doğum Servis Sorumlusu)
Ayça CİNKARA (Yenidoğan Yoğun Bakım Sorumlusu)