Genel Tanıtım

Yoğun Bakım Üniteleri, hastaların özelliklerinden dolayı sürekli çok yakın takip ve bakım gerektiren ünitelerdir. Ünitede uygulanacak bakım hizmetinin uygun, düzenli ve kaliteli olması için aynı tedavi ve bakım prensiplerinin geçerli olduğu sürekli kalite iyileştirme prensibi ile sistematik ve standart bir yaklaşım gerekmektedir.

Böyle bir ünitenin kaliteli bir hizmet verebilmesi için bunun altından kalkabilecek bilgi ve birikime sahip sağlık personelinin oluşturulması gerekir. Birimin doktoru, hemşiresi, yardımcı sağlık personeli ile 24 saat hizmet verebilecek nitelikli, deneyimli ve uyumlu olması gerekiyor. Bunun yanı sıra yan branşlarda koordinasyonu diğer birimlerle konsültasyon ve hizmet içi eğitim böyle bir organizasyonun en iyi şekilde gerçekleşmesi için önem arz ediyor.

Özel Güney Adana Hastanesi 2 yıl gibi kısa zamanda bölgemizde önemli sayıda yenidoğan bebeklerin izlendiği, referans hastanesi konumuna gelmiştir.

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerimizde 24 saat uzman ve pratisyen hekimler yanı sıra “yoğun bakım hizmet standartlarına uygun olarak” ortalama her üç hastaya bir hemşire çalışmaktadır. Yoğun bakım hizmetlerinin gerektirdiği laboratuvar incelemeleri en ileri düzeyde yapılmaktadır. Sağlık personeli dışında Yenidoğan Yoğun Bakım hizmetinde bir çok sağlık hizmetinde olduğu gibi tanı ve tedavide bir çok alandan destek alınmasını gerektiren multidisipliner bir yaklaşım olmalıdır. Referans ünite olarak görülen hastanemizde Yenidoğan Bakım Ünitesinin hizmetinin sunulmasında bu multidisipliner yaklaşım daha da önem kazanmaktadır.

*Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır. Tanı ve Tedavi için lütfen doktorunuza başvurun.

Destek Veren Birimler

1. Radyoloji

2. Pediatri yan branşları

     a. Kardiyoloji                               c. Endokrin Metabolizma

     b. Nöroloji                                   d. Nefroloji

     e. Gastroenteroloji

3. Çocuk Cerrahi

4. Göz Hastalıkları

5. Beyin Cerrahi

6. Kalp Damar Cerrahisi

7. Ortopedi

Adres ve İletişim

Adres

Dağlıoğlu Mahallesi, 14204. Sk., 01040 Seyhan/Adana